CORONA COVID-19 – INFORMATION

Wanås följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Området omfattar ca 40 hektar. Tvätta händerna, håll avståndet och behåll lugnet. Ta hand om varandra. Välkomna!

Wanås Konst

Skulpturparken är öppen dagligen året runt kl. 10 – 17.

Konsthallen, shop och café är öppna
5 oktober – 7 november
tisdag – söndag kl. 11– 16.
13 november – 19 december
lördag–söndag kl. 11 – 16.

Vänligen se hemsidan för info om årets övriga öppettider, entré, program och övrig info. Till Wanås Konst

Wanås Restaurant Hotel

Vänligen se hemsidan för middagstider samt detaljerade öppettider, för att boka bord och boende. Till Wanås Restaurant Hotel


Wanås follows the recommendations of the Public Health Authority.
The area comprises 40 hectares. Wash your hands, keep the distance and stay calm. Take care of each other. Welcome!

Wanås Konst

The Sculpture Park is open daily between 10 am – 5 pm.

The Art Gallery, the Shop and the Café are open
October 5 – November 7
Tuesday – Sunday 11 am – 4 pm.
November 13 – December 19
Saturday – Sunday 11 am – 4 pm.

For detailed opening hours, admission fees, program and more, please visit the website. Continue to Wanås Konst

Wanås Restaurant Hotel

Please visist the website for dinner hours and detailed opening hours, and to book a table or accommodation. Continue to Wanås Restaurant Hotel