CORONA COVID-19 – INFORMATION

Wanås följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Området omfattar ca 40 hektar. Tvätta händerna, håll avståndet och behåll lugnet. Ta hand om varandra. Välkomna!

Wanås Konst skulpturpark är öppen dagligen kl. 10 – 17. Konsthallen, shop och café är öppna 6 mars – 7 maj, fre – sön kl. 11 – 16. Extra påsköppet 29 mars – 11 april, dagligen kl. 11 – 16. Vänligen se hemsidan för info om årets övriga öppettider, entré, program och övrig info.

Wanås Restaurant Hotel är öppet 5 mars – 30 april, fre – lör för middag från kl. 18 – endast förbokningar. Extra påsköppet 2 – 5 april för lunch kl. 12 – 14 och 1 – 4 april för middag från kl. 18 – endast förbokningar. 1 – 7 maj öppet för lunch lör – sön kl. 12 – 14 och fre – lör middag från 18 – endast förbokningar. Vänligen se hemsidan för detaljerade öppettider och för att boka bord och boende.


Wanås follows the recommendations of the Public Health Authority.
The area comprises 40 hectares. Wash your hands, keep the distance and stay calm. Take care of each other. Welcome!

Wanås Konst Sculpture Park is open daily between 10 am – 5 pm. The Art Gallery, the Shop and the Café are open March 6 – May 7, Fri – Sun 11 am – 4 pm. Extra Easter opening hours March 29 – April 11, daily 11 am – 4 pm. For detailed opening hours, admission fees, program and more, please visit the website.

Wanås Restaurant Hotel is open March 5 – April 30, Fri – Sat for dinner from 6 pm – reservations only. Extra Easter opening hours April 2 – 5, for lunch 12 – 2 pm and April 1 – 4, for dinner from 6 pm – reservations only. May 1 – 7 the restaurant and hotel is open for lunch Sat – Sun 12 – 2 pm and Fri – Sat for dinner from 6 pm – reservations only. For detailed opening hours and to book a table or accommodation – please visit the website.