Per Kirkeby
Wanås, 1994

Jacob Dahlgren 
Primary Structure,
2011

Wanås

Dan Graham,
Two Different Anamorphic Surfaces, 2000

Martin Puryear
Meditation in a
Beech Wood
, 1996

Svanenklubben

Stiftelsen Wanås Utställningar är sedan 2009 medlem i Svanens nätverk för inköp och omtanke och arbetar aktivt för ett hållbart samhälle. Svanen är Nordens officiella miljömärke och syftar till att ge nordiska konsumenter en möjlighet att välja de bästa produkterna på marknaden ur miljösynpunkt. Svanens mål är att miljömärkta varor och tjänster ska prioriteras och bli en självklar del i alla inköpsprocesser. Under 2013 sitter verksamhetschef Mattias Givell i juryn för Svanens konsttävling Nordic Art Insight vars syftet är att få igång en debatt om hållbar konsumtion.

På Wanås använder vi vår konsumentmakt och välj miljömärkt genom: 

  • Att köpa miljömärkta varor och tjänster.
  • Att sträva efter hållbar utställningsproduktion, transporter och marknadsföring.
  • Att öka miljömedvetenheten hos personal och alla våra medarbetare.
  • Att definiera och positionera Wanås som en hållbar verksamhet och ett hållbart besöksmål. 
För mer information om Stiftelsen Wanås Utställningars miljöarbete vänligen kontakta Eva Bachmann, eva@wanaskonst.se

Nätverket Certifikat.pdf

Inköpslista.pdf

Logo Svanens Nätverk.pdf