Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

Projekt Dance Me

Projektets syfte är konstnärlig förnyelse och fördjupning genom att verka i gränslandet mellan visuell konst och annat konstnärligt område. Med ”Dance Me” vill Wanås Konst utvecklas och göra en insats för det som ryms i den samtida internationella dansbegreppet. Wanås vill låta dansen möta en bred publik och genom löpande workshops med barn stärka bilden av en flyktig konstform. Projektet stöds genom projektbidrag av Kultur Skåne.

Molly Haslund, performance CIRCLES - drawing upon the universe, MOCA Roskilde, 2013. Photo: Matilde Haaning.
Christian Jankowski, Rooftop Routine, 2007. Video, 4:30 min, color, sound, chinese with subtitles (English, German)
Tadashi Kawamata, Tree Huts, Installation in situ, Jardin des Tuileries, Fiac, paris, 2008. Photo: Marc domage, Courtesy the artist and Kamel mennour.
Rachel Tess, Souvenir, Wanås Konst 2014, Rachel Tess and Kenneth Bruun Carlson. Photo: Wanås Konst

Projekt Dance Me

Nyskapande dans idag handlar om att bryta ner barriär mot andra konstformer, mot publiken och att undersöka gränsen mellan konst och liv. På Wanås möter besökaren visuell konst som går att stiga upp på, ta på. Sedan 2011 har Wanås Konst som del av utställningsprogrammet haft fokus på konst som gör besökaren till aktiv deltagare.

Wanås Konst vill ta ett språng och bredda utbudet utöver ordinarie till att inkludera dans. I Projektet "Dance Me" möter besökaren performativ skulptur, aktioner och dans LIVE. Konstnärer, performancegrupper och dansare möts och konstformerna knyts samman – skulpturen går omkring, blir en pose att prova, en aktion och dans bland konsten. Genom projektet introducerar Wanås Konst Performing Arts på platsen.

Målgrupper
Den stora målgruppen är Wanås Konst breda publik som får möta ett nytt uttryck samt de barn och unga som
kommer för att ta del av pedagogiska utbudet. Publiken omfattar kulturinitierade såväl som kulturovana i alla
åldrar, från hela landet samt internationella besökare.

Fokus för Wanås Konst i det pedagogiska arbetet är utöka publiken med barn och unga med olika etnisk bakgrund samt barn och unga med funktionshinder. De grupperna blir en viktig målgrupp för  workshopaktiviteter i "Dance Me". Ett särskilt intresse i projektet är möjligheterna ordlös förmedling innebär i relation till en konstform där formulerandet kan göras med kroppen. Barn och unga med begränsningar i det talade språket (pga etnisk bakgrund eller funktionshinder) utgör en särskild målgrupp.

Projektet har även nya nischade besökare som målgrupp, en publik som framförallt följer dans (ej bildkonst).

Uvärdering och spridning
Projektet utvärderas genom enkäter till de medverkande och till publiken och medverkande i workshop-aktiviteter. Enkätundersökningen till publiken har fokus på att få en bild av intresset för dans på platsen och hur nyheten mottagits.

Wanås Konst sammanfattar erfarenheterna och utvärderingsresultat i en text om projektet (pdf) kompletterad med fotodokumentation (löpande) så att erfarenheterna formuleras och bevaras samt kan spridas. Sammanställt resultat görs tillgänglig på hemsidan. Kännedom om sammanställningen som referens för dans-konst samarbete i Skåne åstadkoms genom det breda erfarenhetsfält som samarbetspartnerna har tillsammans inklusive regionala och nationella pedagogiska nätverk. Den långa tidsperioden för "föreställningarna" maj-oktober 2014 innebär många möjligheter till medial uppmärksamhet och de olika akterna ger flera tillfällen att delta och därmed.


FAKTA
Projektnamn: Dance Me
Projektets målgrupp: Wanås Konst reguljära publik, barn och ungdom med och utan funktionshinder, personer med olika etnisk bakgrund, danspublik
Projektägare: Wanås Konst/Stiftelsen Wanås Utställningar
Projektledare: Elisabeth Millqvist, Verksamhetschef och Konstnärlig ledare, Wanås Konst
Projektperiod: 2014
Projektet stöds av: Kultur Skåne