Eric Lennarth
Miljöaktiverare, 1987/2017

Jacob Dahlgren 
Primary Structure
2011
Kari Cavén 
Cow Chapel, 1993

Wanås

Anne Thulin 
Double Dribble, 2010

Robert Wilson
A House for Edwin Denby, 2000

WANÅS 2006: INSIGHT OUT

Utgångspunkten i Insight Out är två inriktningar i Stiftelsen Wanås Utställningars verksamhet; konstnärer verksamma i USA och konstnärer på väg mot etablerade konstnärskap. Insight Out tar fasta på båda dessa stråk då utställningen är inriktad på nyproducerade verk av en ny generation amerikanska konstnärer. Insight Out fortsätter dialogen med den amerikanska konstscenen ett decennium efter utställningen Wanås 1996 då också åtta amerikanska konstnärer deltog. Några verk från 1996 ingår i den permanenta samlingen i Parken.

Peter Coffin, Untitled (Tree Pants), 2006
Corin Hewitt, 1970, 2006
Melissa Martin, Dining Room, 2006
Jane Philbrick, Praise and Thanks, Contrition, Petition, 2005
Andrea Ray, Recall, 2006
Andrea Ray, Solarium, 2006

Konstnärskapen i årets utställning tangerar varandra samtidigt som det finns en dynamik inom gruppen. Ämnen som arkitektur, narrativitet, vetenskapliga processer och psykologisk förnimmelse undersöks. Spelet mellan subjektiva och objektiva perspektiv prövas och den egna tolkningen av omvärlden upphöjs till ny status. I verken urskiljs även politisk medvetenhet hos dessa konstnärer, som verkar i ett globalt klimat av ökad polarisering och nya hotbilder sedan den 11 september 2001. Insight Out är en samlande titel som syftar till att påvisa dualistiska processer i ett mikro- makroperspektiv. Utställningen vill betona vikten av kulturella, intellektuella och konstnärliga utbyten.

Konstnärer: Peter Coffin, Brian Conley, Corin Hewitt, Ross Knight, Melissa Martin, Karyn Olivier, Jane Philbrick och Andrea Ray

Curator: Linda Rydberg, Stiftelsen Wanås Utställningar